Lid worden

Onze doelstelling.

De doelstelling van onze club, is niet alleen het vinden, restaureren en behouden van de toch reeds zo schaars te vinden Amerikaanse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, 1940 – 1945, maar ook deze voertuigen te bemannen in origineel/replica uniform en met de nodige originele uitrusting die daarbij past.
Iedereen die geïnteresseerd is in Wereldoorlog II en dit op een respectvolle manier wenst te gedenken kan bij ons lid worden.

Hoe kan je lid worden?

Iemand die lid wenst te worden van onze vereniging moet een formulier “Aanvraag tot aanneming als kandidaat-lid van B.M.V.C.G. Third U.S. Army, Historical War Wheels” invullen. Na onderzoek en unanieme goedkeuring door de Raad van Bestuur zal de persoon in kwestie een bericht van goedkeuring of weigering ontvangen. Het lidgeld dat momenteel € 40,00.-  bedraagt dient dan gestort te worden op de clubrekening. Vanaf het ogenblik van zijn aansluiting onderschrijft het nieuwe kandidaat-lid de statuten van de club.

Wat krijg je terug als lid?

  •   Ons zes maandelijks clubmagazine dat per post wordt opgestuurd.
  •   Men kan een voordelige oldtimer verzekering voor zijn voertuig afsluiten via de B.F.O.V. ( Belgische   Federatie voor Oude Voertuigen). Opgave via François Cools.
  •   Men kan aan de organisaties van de club deelnemen.( met eventueel voordelige voorwaarden )

Waarmede moet je rekening houden om actief te kunnen deelnemen met onze club?

Hieraan zijn wel enkele regels in acht te nemen, o.a. het gedrag van de Historical War Wheels-leden moet steeds onberispelijk zijn, dit in eer en geweten, om de nagedachtenis van diegenen die hun leven veil hadden om onze vrijheid te bewaren niet te besmeuren. De uitstraling en houding dient conform de U.S. Army- Regulations te zijn, dus geen baarden, oorringen en /of lang haar, uniform steeds in orde enz.

Uniformen

De leden moeten tijdens eigen of andere organisaties steeds Amerikaanse uniformen uit de periode ’40-’45 ( originele of replica maar zeker -geen-modern/actueel en/of camouflage-groen) dragen .Omdat wij als club naar buiten komen als het THIRD U.S. ARMY vragen wij om de Amerikaanse uniformen te voorzien van het ‘3dr Army’ kenteken. Het uniform moet steeds netjes en volgens de U.S. Army- Regulations gedragen worden.

Tenten

Indien men aan een eigen en/of vreemde organisaties deelneemt moeten de leden zich voorzien van ofwel originele tenten of neutrale khakitenten.Er word hierop geen uitzondering gemaakt!

Voertuigen

Wij laten enkel Amerikaanse voertuigen toe uit de oorlogsperiode ‘40-’45, (bouwjaar 1939-1945) met als enige uitzondering de “Hotchkiss”-jeep (als waardige replica).De originaliteit van de voertuigen moet steeds zo perfect mogelijk nagestreefd worden, alsook de motoren, uitrusting, kleuren van de verf en de markeringen