menuhww

De Club

» Wie zijn wij
» Lid worden
» Raad van bestuur
» Clubblad

Evenementen

» Agenda
» Fotoalbum

Informatie

» Verzekering-Keuring
» Nieuwtjes
» Linken

Supply Point

» Wat
» Programma
» Reglement
» Maaltijden
» InschrijvenUntitled Document

Lid worden van Historical War Wheels!

 

Onze doelsteling.

De doelstelling van onze club, is niet alleen het vinden, restaureren en behouden van de toch reeds zo schaars te vinden Amerikaanse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, 1940 - 1945, maar ook deze voertuigen te bemannen in origineel/replica uniform en met de nodige originele uitrusting die daarbij past. Iedereen die geïntereseerd is in Wereldoorlog II en dit op een respectvolle manier wenst te gedenken kan bij ons lid worden

Hoe kan je lid worden?

Iemand die lid wenst te worden van onze vereniging moet een formulier “Aanvraag tot aanneming als kandidaat-lid van B.M.V.C.G. Third U.S. Army, Historical War Wheels” invullen. Na onderzoek en unanieme goedkeuring door de Raad van Bestuur zal de persoon in kwestie een bericht van goedkeuring of weigering ontvangen. Het lidgeld dat momenteel € 30,00.- voor Belgische en €  40,00.- voor buitenlandse leden bedraagt dient dan gestort te worden op de clubrekening. Vanaf het ogenblik van zijn aansluiting onderschrijft het nieuwe kandidaat-lid de statuten van de club.

Wat krijg je terug als lid?

Waarmede moet je rekening houden om actief te kunnen deelnemen met onze club?

Hieraan zijn wel enkele regels in acht te nemen, o.a. het gedrag van de Historical War Wheels-leden moet steeds onberispelijk zijn, dit in eer en geweten, om de nagedachtenis van diegenen die hun leven veil hadden om onze vrijheid te bewaren niet te besmeuren. De uitstraling en houding dient conform de U.S. Army- Regulations te zijn, dus geen baarden, oorringen en /of lang haar, uniform steeds in orde enz.

Uniformen

De leden moeten tijdens eigen of andere organisaties steeds Amerikaanse uniformen uit de periode '40-'45 ( originele of replica maar zeker -geen-modern/actueel en/of camouflage-groen) dragen .Omdat wij als club naar buiten komen als het THIRD U.S. ARMY vragen wij om de Amerikaanse uniformen te voorzien van het '3dr Army' kenteken. Het uniform moet steeds netjes en volgens de U.S. Army- Regulations gedragen worden.

Tenten

Indien men aan een eigen en/of vreemde organisaties deelneemt moeten de leden zich voorzien van ofwel originele tenten of neutrale khakitenten.Er word hierop geen uitzondering gemaakt!

Voertuigen

Wij laten enkel Amerikaanse voertuigen toe uit de oorlogsperiode ‘40-’45, (bouwjaar 1939-1945) met als enige uitzondering de “Hotchkiss”-jeep (als waardige replica).De originaliteit van de voertuigen moet steeds zo perfect mogelijk nagestreefd worden, alsook de motoren, uitrusting, kleuren van de verf en de markeringen Deze markeringen moeten van het THIRD U.S. ARMY zijn .Wanneer men een eenheid op het voertuig aanbrengt dient men rekening te houden met de volgorde.De lijst met eenheden kan men terugvinden in de rubriek voertuigen echter voor de volgorde neemt men best contact op met de voorzitter.

Hoe kan u bij ons lid worden ?

U kan bij ons lid worden door een lidaanvraagformulier in te vullen en naar het secretariaat van Historical War Wheels te verzenden. Bij de eerstvolgende bestuursvergadering wordt uw aanvraag bekeken en zult uw een bericht ontvangen. Het aanvraagformulier vindt u in de donwloadsectie van onze site, of achter deze link .